Yukio Katsuda

Listing 11 Works   |   Viewing 1 - 11
Yukio Katsuda _314 Koya no Sato
#314 Koya no Sato, 2002
Serigraph
25 x 16 in
$ 2,100
Yukio Katsuda _68 Horned Owl
#68 Horned Owl, 1973
Serigraph
20.5 x 15.5 in
$ 1,200
Yukio Katsuda _81 Thatched Rooftops
#81 Thatched Rooftops, 1975
Serigraph
14.5 x 9 in
$ 650
Yukio Katsuda Farmhouse No. 154
No. 154 Saga Toriimoto, 1984
Serigraph
25 x 15.5 x 0 in
$ 2,100
Yukio Katsuda Red Flower 2
Red Flower 2, 1998
Woodblock Print
12 x 16 x 0 in
$ 750
Yukio Katsuda Steps to the Temple
Steps to the Temple, 1986
Woodblock Print
25 x 18 x 0 in
$ 2,100
Yukio Katsuda Country Mansion
Country Mansion in Autumn
Woodblock Print
18 x 25 x 0 in
SOLD
Yukio Katsuda Village Roofs with Trees
No. 99 Village Roofs with Trees, 1976
Serigraph
20 x 14.5 x 0 in
SOLD
Yukio Katsuda Pine Tree
Pine Tree, 1988
Woodblock Print
18 x 25 in
SOLD
Yukio Katsuda Red Flower 1
Red Flower 1, 1997
Woodblock Print
0 x 0 x 0 in
SOLD
Yukio Katsuda Spring Flowers
Spring Flowers, 1987
Woodblock Print
18.5 x 12.5 x 0 in
SOLD

3, 6, 12, 24, 48, 120, Works per page

formatting